Posts tagged skopje

Amelia BS Gilotina

Amelia BS Gilotina D

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW) 25
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 71
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,78%
Емисија на честички* 80,6
Температура на чад (oC) 308
Тежина (kg) 277
Површина на греење (m2)** 200 – 250
Max должина на трупци (mm) 500
Материјал Сив лив (гус) Класа 200
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3
** во зависност од изолацијата на објектот

HEPHAESTUS ENERGY XK3

XK3

НАЈСОВРЕМЕНИОТ И НАЈДОБРОТО ЛОЖИШТЕ ЗА ТОПЛОВОДНО ГРЕЕЊЕ!
Изведен со најнова Anti Tar технологија која овозможува целосно искористување на топлината од каминот а воедно и уште поважно, согорувањето е толку целосно дека во оџакот нема никаква саѓа! Чист CO2!

Моќност: 34 kW
(12kW преку воздушнон греење, 22KW преку водено греење)
Работен притисок: 3bar
Температура на согорени гасови: 248 *С
Енергетска ефикасност:  76,29%

Моделот XK3 се одлилкува и со брзо загревање на околниот простор со помош на својот моќен вентилатор со максимален капацитет од 730м2/h.

AGENS+ Камини и оџаци

AGENS+  Камини и оџаци

Добредојдовте на нашата интернет страница.

Кај нас можете да најдете СЕ што се однесува на камините и оџаците.

Смело разгледајте ги нашите содржини и запознајте се со многу нешта за кманите који можеби и не сте ги знаеле!

Последено освежување: декември 2010